Natječaj

Search form

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Datum objave: 
17.01.2014.
Datum završetka natječaja: 
20.03.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
70.725.400,42 kn
Kratak opis natječaja: 

Glavni cilj ovog Poziva je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija u suradnji s partnerom iz poslovnog sektora.

Strateški cilj ovog Poziva je u skladu s prioritetnom osi 2. OPRK-a 2007. – 2013., a to je poticati inovacije i izvrsnost u istraživanjima pomoću: izgradnje kapaciteta javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih organizacija za transfer tehnologije i bolju suradnju s gospodarstvom; približavanja istraživanja, inovacija i izvrsnosti u istraživanjima potrebama hrvatskog gospodarstva; poboljšanja općih uvjeta za IRI aktivnosti pružanjem podrške ljudskim kapacitetima i putem investicija u potrebnu istraživačku opremu; poticanja komercijalizacije rezultata istraživanja, inovacija te izvrsnosti u istraživanjima putem IRI aktivnosti usmjerenih na potrebe gospodarstva. 

Prihvatljivi prijavitelji: 


Kako bi bio prihvatljiv, prijavitelj mora biti: 

 • Javno visoko učilište koje je financirano preko 50,01 % iz javnih izvora i koje je upisano u Upisnik visokih učilišta; ili  
 • Javna znanstvena organizacija koja je financirana preko 50,01 % iz javnih izvora i koja je upisana u Upisnik znanstvenih organizacija
Prihvatljiv partner:

Prijavitelj mora imati jednog partnera na projektu. Partner na projektu može biti samo poduzeće osnovano i registrirano u Hrvatskoj najmanje 3 godine prije objave ovog Poziva. 

Prihvatljive aktivnosti:

U ovom Pozivu, potpora se daje industrijskom istraživanju i eksperimentalnom razvoju (inovacijskim projektima). Cilj potpore su: aktivnosti u području industrijskog istraživanja u suradnji s dionikom iz industrije/poslovnog sektora koji djeluje kao partner u projektu. U prijedlogu projekta mora biti vidljiva razlika između faze istraživanja i faze eksperimentalnog razvoja. Međutim, obje faze ne moraju biti uključene u projekt. U slučaju da su obje faze uključene u projekt, te ukoliko se rezultati istraživanja iz faze 1 razlikuju od očekivanih, a što može dovesti u pitanje provedbu faze 2 projekta na način na koji je predviđeno Ugovorom, MZOS može dopunama i izmjenama Ugovora izmijeniti fazu 2 projekta.

Faza 1 – Faza istraživanja: 

 • Aktivnosti vezane za upravljanje projektom
 • Nabava istraživačke opreme - samo u slučaju prijavitelja
 • Industrijska istraživanja
 • Diseminacija rezultata istraživanja
 • Stjecanje prava intelektualnog vlasništva koje proizlazi iz financiranih aktivnosti istraživanja i razvoja. 
Faza 2 – Faza eksperimentalnog razvoja: 

 • Aktivnosti vezane za upravljanje projektom
 • Nabava istraživačke opreme - samo u slučaju prijavitelja
 • Eksperimentalni razvoj za testiranje inovativnih ideja
 • Diseminacija istraživačkih rezultata
 • Stjecanje prava intelektualnog vlasništva koje proizlazi iz financiranih aktivnosti istraživanja i razvoja. 
Iznosi i stope sufinanciranja: 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 7.625.000,00 kn, a minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.525.000,00 kn. 
Postotak sufinanciranja projekta je do 85% ukupnih troškova prijavitelja i do 80% ukupnih troškova partnera.