Natječaj

Search form

Jačanje kapaciteta za upravljanje Operativnim programom „Zaštita okoliša 2007. – 2013.“

Datum objave: 
31.01.2014.
Datum završetka natječaja: 
28.02.2014.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
45.333.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Ovaj se Poziv odnosi na tijela u Sustavu upravljanja Operativnim programom "Zaštita okoliša 2007.-2013. Svrha ovoga Poziva je pružiti Upravljačkom tijelu i posredničkim tijelima podršku za upravljanje, praćenje, evaluacije, informiranje i kontrolnu provedbe operativnog programa zajedno s aktivnostima za jačanje administrativne sposobnosti Upravljačkog i posredničkih tijela. Podrška u okviru ovoga Poziva odnosi se i na pripremne aktivnosti za novo programsko razdoblje 2014.-2020. 

Prihvatljivi prijavitelji: 
 
Na natječaj se mogu prijaviti tijela u Sustavu upravljanja i kontrole Operativnim programom „Zaštita okoliša 2007. – 2013.“, utvrđena člankom 7. stavkom 2. Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 97/2012), kako slijedi: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo poljoprivrede, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske vode, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Odnose se na podršku provedbi funkcija utvrđenih Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 78/2012, 143/2013 i 157/2013) te na pripremu za novo programsko razdoblje EU fondova 2014-2020.