Natječaj

Search form

Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Datum objave: 
07.03.2015.
Datum završetka natječaja: 
13.04.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
8.500.000,00 kuna
Kratak opis natječaja: 

Ciljevi ovog poziva su putem ciljane potpore za razvojna ulaganja povećati zaposlenost, te jačati konkurentnost, poticati rast i razvoj mikro i malih gospodarskih subjekata, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • mikro i mali poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući transfer tehnologije) koje dovode do razvoja novog ili unaprjeđenja postojećeg proizvoda, unaprjeđenja proizvodnje i stvaranje nove vrijednosti,
 • Ulaganje  u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta,
 • Ulaganje u  ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,
 • Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa.

Dodatne aktivnosti (vežu uz osnovne projektne aktivnosti, maksimalno do 30% ukupnih prihvatljivih troškova):

 • Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju - nabava opreme za mikro elektrane koje koriste obnovljive izvore energije i visoko učinkovitu kogeneraciju električne snage do 10 KW (proizvodnja električne energije) i termičke snage do 30 KW (proizvodnja topline),
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave,
 • Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • Marketinške aktivnosti,
 • Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice.

Iznos sufinanciranja:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je ukupno 50.000,00 kuna, dok je najviši iznos potpore ukupno 400.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja:

Za mikro poduzeća intenzitet potpore iznosi do maksimalno 75% od ukupno prihvatljivih troškova.

Za mala poduzeća intenzitet potpore iznosi do maksimalno 50% od ukupno prihvatljivih troškova.

Izvor: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4118#Ja%C4%8Danje%20konkurentnosti%2...

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip205.6 KB