Natječaj

Search form

Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva

Status: 
Regija: 
Budžet: 
od 30.000,00 do 60.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Prijavitelji:

Na natječaj se mogu prijaviti neprofitne i nevladine organizacije ili registrirane mreže organizacija civilnoga društva i to: udruge, poslovne udruge, sindikati, zaklade i pravne osobe vjerskih zajednica koje djeluju na lokalnoj i regionalnoj razini u partnerstvu sa jedinicama lokalne (područne) samouprave, institucijama javnih medija, javnim osnovnim i srednjim školama, javnim visokoškolskim ustanovama, javnim akademskim institucijama i javnim istraživačkim organizacijama te transnacionalnim organizacijama. Broj partnerskih organizacija je neograničen, ali partnerstvo mora uključivati jedinicu lokalne (područne) samouprave u kojoj je registrirana organizacija podnositeljica prijave.

Cilj:

Ovim natječajem želi se doprinijeti uravnoteženom regionalnom razvoju organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj kroz širenje opsega regionalnih struktura za podršku organizacijama civilnog društva u cilju poboljšanja održivih modela razvoja civilnoga društva i sudjelovanja građana u lokalnim procesima odlučivanja.

Datum raspisivanja natječaja: prvo tromjesečje 2013. godine