Jačanje sigurnosti i zaštite

Search form

Program: 
Kratki opis: 


Carinska uprava i dalje ima ključnu ulogu u prikupljanju carina i primjeni tarifa. No, trenutačni zadaci koje carina obavlja povezani su sa sigurnošću zajednice, a posebno s osiguranjem vanjskih granica, prevencijom pranja novca i trgovinom krivotvorenom robom. Carine imaju ulogu u zaštiti EU od ulaska dobara koje mogu ugroziti sigurnost i zdravlje europskih građana.