Natječaj

Search form

Jačanje socijalnog dijaloga

Referenca: 
EuropeAid/134644/M/ACT/HR
Datum objave: 
20.06.2013.
Datum završetka natječaja: 
19.09.2013.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
580.000,00 €
Kratak opis natječaja: 
Cilj je:
  • poboljšati učinkovitost i održivost socijalnog partnerstva u Hrvatskoj kao i njihove organizacijske sposobnosti što će pozitivno doprinijeti kvaliteti i kontinuitetu bi i tri - partitnih procesa socijalnih dijaloga. Plan dodjele bespovratnih sredstava će podržati aktivnosti koje poboljšavaju kvalitetu socijalnog dijaloga, primarno kroz usavršavanja i unaprjeđenje vještina. Na ovaj će način kapaciteti socijalnih partnera postati pokretači ekonomskih i socijalnih promjena u Hrvatskoj kako to predviđa europski socijalni model. Plan dodjele bespovratnih sredstava će jačanjem institucionalnih kapaciteta socijalnih partnera (social dialogue partners) doprinijeti apsorpciji strukturnih fondova EU u Hrvatskoj koja zahtjeva aktivno sudjelovanje socijalnih partnera u postizanju socijalnih i ekonomskih ciljeva. 

Prijavitelji: 
  • sindikati te njihove regionalne, lokalne i sektorske podružnice, udruge poslodavaca i njihove regionalne, lokalne i sektorske podružnice, ne-vladine organizacije, neprofitne organizacije, javne institucije, lokalna i regionalna tijela vlasti, lokalne i regionalne razvojne agencije, zadruge. 
Minimalna iznos sufinanciranja je 50.000,00 € a maksimalan iznos je 100.000,00 €.

Minimalan iznos prihvatljivih troškova projekta je 70% dok je maksimalan iznos90%. 

Dokumenti: