Natječaj

Search form

Jačanje socijalnog dijaloga - Faza II

Status: 
Regija: 
Budžet: 
2.352.941,18 €
Kratak opis natječaja: 

Ciljevi natječaja: 

 • Razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta svih razina organizacija socijalnih partnera
 • Daljnji razvoj i jačanje sektorskog socijalnog dijaloga
 • Približavanje EU direktiva, radne legislative i dobrih praksi socijalnim partnerima i svim dionicima tržišta rada
 • Razvoj specifičnih stručnih znanja i njihove šire primjene u praksi iz područja zapošljavanja, prekvalifikacija i vokacijskih treninga, radnog zakonodavstva, mehanizama socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja
 • Osposobljavanje i edukacija projektnih timova u organizacijama socijalnih partnera za pripremu i provedbu ESF projekata
 • Uspostava mehanizama za praćenje statističkih podataka iz područja radnih odnosa
 • Uključivanje lokalnih dionika i daljnja decentralizacija socijalnog dijaloga 
Ciljne skupine:

 • Organizacije poslodavaca i sindikata svih razina i njihove sektorske i granske udruge
 • Udruge i organizacije miritelja u radnim sporovima
 • Srednja i mala poduzeća
 • Regionalne i lokalne vlasti,
  Institucije, udruge i organizacije koje se bave zaštitom zdravlja radnika i zaštitom na radu
 • Akademska zajednica i institucije koje se bave istraživanjem radnih odnosa, radnog zakonodavstva i prikupljanjem statističkih podataka
 • Državne ustanove nadležne za facilitaciju socijalnog dijaloga 
Objava natječaja: 2. kvartal 2014. godine