Natječaj

Search form

Jačanje socijalnog dijaloga – faza II

Referenca: 
HR.5.1.03
Datum objave: 
12.12.2014.
Datum završetka natječaja: 
27.02.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
18.118.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijava je poboljšanje kvalitete socijalnog dijaloga u Hrvatskoj te razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta svih razina organizacija socijalnih partnera.
Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijava je povećati učinkovitost i održivost dijaloga između hrvatskih socijalnih partnera, kao i poboljšati organizacijske sposobnosti s naglaskom na pozitivan doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima socijalnog dijaloga. 

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelj i svaki projektni partner, ako se radi o projektnom partnerstvu, mora spadati u jedan od sljedećih pravnih oblika:

 • sindikat
 • udruga sindikata više razine
 • udruga poslodavaca
 • udruga poslodavaca više razine
 • državna/javna institucija nadležna za područje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja
 • jedinica regionalne i lokalne samouprave
Prihvatljive aktivnosti:

a) Aktivnosti usmjerene izgradnji kapaciteta socijalnog partnerstva s obzirom na socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje:

 • izrada analiza potrebnih aktivnosti na području socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja, te radionice o okruženju socijalnog dijaloga (razumijevanje pozadine socijalnog dijaloga, pravne osnove, socijalni partneri, drugi dionici itd.)
 • radionice o mehanizmima socijalnog dijaloga
 • aktivnosti treninga za trenere
 • jačanje organizacijskih vještina socijalnih partnera, uključujući predstavnike radnika i radničkih vijeća
 • aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta
 • aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću
b) Aktivnosti usmjerene na unapređenje socijalnog dijaloga:

 • izrada analiza u okviru područja socijalnog dijaloga i pojedinih sektora, jačanje kapaciteta socijalnih partnera za sudjelovanje u Europskom socijalnom dijalogu; provedba kampanja za jačanje socijalnog dijaloga i partnerstva, održavanje okruglih stolova o važnim temama za unapređenje socijalnog dijaloga
 • aktivnosti umrežavanja
 • studijski posjeti, konferencije i razmjena iskustava
 • razvoj WEB portala za unaprjeđenje socijalnog dijaloga
 • aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta
 • aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću
c) Uspostava mehanizama sustava praćenja radnih odnosa:

 • izrada analiza potrebnih aktivnosti
 • pregled postojećih međunarodnih modela mehanizama sustava praćenja radnih odnosa
 • analiza postojećih mehanizama i izrada pravnog rješenja za uspostavu mehanizama
 • priprema institucionalnog okvira
 • razvoj metodologije rada
 • izrada statističkih analiza i studija
 • studijski posjeti i razmjena iskustava
 • održavanje treninga, radionica i edukacija
 • aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta
 • aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću
d) Jačanje sektorskih socijalnih vijeća:

 • izrada analiza potrebnih aktivnosti na području sektorskog socijalnog dijaloga te radionica o okruženju socijalnog dijaloga (razumijevanje pozadine socijalnog dijaloga, pravne osnove, socijalni partneri, drugi dionici, itd.)
 • studijski posjeti i razmjena iskustva
 • održavanje treninga, radionica i edukacija o sektorskom socijalnom dijalogu
 • analiza učinaka osnovanih sektorskih socijalnih vijeća
 • aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta
 • aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću
Iznos sufinanciranja:

Minimalan iznos traženih sredstava je 200.000,00 kn, dok je maksimalan traženi iznos 2.250.000,00 kn.

Stopa sufinanciranja: 

Projekti se mogu sufinancirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.