Jačanje socijalnog uključivanja osoba kojima je otežan pristup tržištu rada

Search form

Kratki opis: 

Ovaj prioritet podržat će mjere i promicati integraciju u tržište rada skupina u nepovoljnom položaju. U okviru ovog prioriteta, osobama kojima je otežan pristup obrazovanju i tržištu rada pomagat će se pružanjem odgovarajućeg obrazovanja, osposobljavanja i stvaranjem mreža potpore i boljih službi potpore za povećanje njihove opće zapošljivosti.