Jačanje suradnje

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Aktivnosti:

  • izgradnja i jačanje regionalne suradnje u rizičnim područjima 
  • jačanje suradnje u prekograničnim operacijama 
  • podrška trećim zemljama u uspostavljanju homogenih i učinkovitih okvira (zakonodavstvo, procedure, uredi) u pogledu zaštite novca od krivotvorenja 
  • razvijanje i jačanje mehanizama te razmjene informacija u pogledu zaštite eura izvan EU jačanjem uloge nacionalnih centralnih ureda uglavnom u kontekstu centraliziranja informacija i uspostavom učinkovite razmjene informacija s trećim zemljama, državama članicama i europskim institucijama
  • promocija konvergencije aktivnosti obuke između nacionalnih vlasti sa sličnim kaznenim strukturama i metodama istrage 
  • promocija bliske suradnje između nacionalnih eksperata koji rade u istom području ili različitim specijalizacijama tako da stvaraju, održavaju i proširuju mreže korespondenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini