Jačanje uloge civilnog društva u svrhu boljeg upravljanja

Search form

Kratki opis: 

Mjere uključene u ovaj prioritet odnose se na: promociju socijalnog dijaloga (ciljane skupine su: sindikati i udruge sindikata, udruge poslodavaca, državne institucije i miriteljska organizacije aktivna u području mirnog rješavanja radnih sporova) i jačanje uloge organizacija civilnog društva za ekonomski rast i demokratski razvoj (ciljane skupine su: društveno ranjive skupine, kao što su osobe s invaliditetom, ovisnici i žrtve obiteljskog nasilja, djeca, starije osobe, dugoročno nezaposleni, druge manjinske skupine i one u nepovoljnom položaju).