Natječaj

Search form

Jačanje uloge organizacija civilnoga društva za društveno-ekonomski rast i razvoj demokracije

Referenca: 
EuropeAid/133646/M/ACT/HR
Datum objave: 
01.02.2013.
Datum završetka natječaja: 
18.03.2013.
Status: 
Budžet: 
600.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Glavni cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je doprinijeti uravnoteženom regionalnom razvoju hrvatskih OCD-ova.

Specifični cilj(evi) ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga jesu:

1. proširiti doseg regionalnih mehanizama potpore OCD-ima kroz jačanje održivih modela OCD-a i sudjelovanje građana u lokalnim procesima odlučivanja;
2. ohrabriti lokalne zajednice da razvijaju održive mehanizme sudioničke demokracije i integrirane pristupe odozdo prema gore kojima će odgovoriti na lokalne izazove;
3. promicati osjećaj uključenosti i vlasništva zajednice jačanjem sudjelovanja građana i OCD-ova u zajednicama.
Prioriteti ovog Poziva su sljedeći:
1. Izgradnja kapaciteta OCD-ova koji u partnerstvu s lokalnim vlastima rade na rješavanju problema u lokalnoj zajednici;
2. Jačanje angažiranosti građana u zajednici;
3. Razvoj inovativnih modela suradnje OCD-ova, građana i jedinica lokalne samouprave u rješavanju zajednički prepoznatih lokalnih problema.

Napomena - vrijednost zatraženih bespovratnih sredstava u sklopu ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga mora biti unutar sljedećeg raspona:
• najniži iznos: 30.000 eura
• najviši iznos: 60.000 eura