Jadranska prekogranična suradnja

Search form

Kratki opis: 

Prihvatljivo područje programa obuhvaća sljedeće hrvatske županije: Dubrovačko-neretvansku, Istarsku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Zadarsku. Pridruženo područje koje može koristiti najviše 20% sredstava iz EU fonda IPA je Karlovačka županija. 
Odobreni projekti moraju pripadati barem jednom od sljedećih prioriteta i mjera programa: Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja (mjere: Istraživanje i inovacije, Novčana potpora inovativnim malim i srednjim poduzećima, Društvene, radničke i zdravstvene mreže, Institucionalna suradnja); Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika (Zaštita i unaprjeđenje morskog i obalnog područja, Upravljanje prirodnim i kulturnim bogatstvima i sprječavanje prirodnih i tehnoloških rizika, Štednja energije i obnovljivi izvori energije, Održivi turizam); Pristupačnost i mreže (Fizička infrastruktura, Sustavi održive pokretljivosti, Komunikacijske mreže). 
Ukupna alokacija IPA sredstava za provedbu programa, za razdoblje od 2007. - 2011. godine, iznosi 166.490.332,00 EUR. Sveukupna vrijednost IPA programa Jadranske prekogranične suradnje je 288.955.195,00 EUR. Kao i u svim ostalim programima prekogranične suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, projekti se financiraju do 85% bespovratnim EU (IPA) sredstvima, dok sufinanciranje od strane korisnika iznosi najmanje 15%. U programu je predviđeno predfinanciranje u iznosu 20% od vrijednosti projekta. Minimalne i maksimalne EU alokacije po projektu kreću se od 500.000,00 - 5.000.000,00 EUR.