Natječaj

Search form

Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata

Datum objave: 
01.02.2013.
Datum završetka natječaja: 
15.04.2013.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
3.000.000,00 - 50.000.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj javnog poziva je:

prikupljanje regionalnih razvojnih projekata – projektnih ideja utemeljenih na regionalnim i nacionalnim strateškim dokumentima, koje su prihvatljive za financiranje u okviru budućih strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije, s ciljem poticanja razvoja cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske, a osobito slabije razvijenih županija.

Odabrani projekti dobiti će status regionalnih razvojnih projekata te će im se u prvoj fazi pripreme osigurati:

• tehnička pomoć za razradu cjelokupnog investicijskog ciklusa
• tehnička pomoć u razradi projektne ideje

Prihvatljive projektnih ideje obuhvaćaju ulaganja u infrastrukturu u sklopu sljedećih tematskih ciljeva:

• Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
• Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika, poljoprivrednog sektora (za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj) te sektora ribarstva i akvakulture (za Europski ribarski fond)
• Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
• Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla na ključnoj infrastrukturi prometne mreže
• Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
• Promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva
• Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prihvatljivi prijavitelji:

• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
• javna tijela te s njima izjednačena tijela (fondovi, agencije, ustanove, itd.) koje je osnovala središnja država ili jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave uključujući ustanove za istraživanje i razvoj, ustanove za osposobljavanje i obrazovanje, lokalne i regionalne razvojne agencije, institucije za zaštitu prirodne i kulturne baštine, ustanove zdravstvene zaštite i sl.
• trgovačka društva u većinskom javnom vlasništvu i s neprofitnim statusom kao što su lokalne i regionalne razvojne agencije
• komunalna poduzeća u vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave
• turističke zajednice
• gospodarske i obrtničke komore te klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe