Natječaj

Search form

Javni poziv Ministarstva turizma - "Turistički projekti za Strukturne fondove"

Datum objave: 
17.09.2013.
Datum završetka natječaja: 
17.10.2013.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv temeljem Programa dodjele bespovratnih sredstava u 2013. godini turističkim projektima prihvatljivim za financiranje iz Strukturnih fondova Europske unije. Cilj programa „Turistički projekti za Strukturne fondove“ jest postizanje visokog stupnja spremnosti turističkih projekata važnih za podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz pripremu i izradu dokumentacije nužne za kandidiranje projekata za financiranje iz Strukturnih fondova Europske unije. 

Prihvatljivi prijavitelji su isključivo subjekti javnog sektora, i to općine, gradovi i županije u suradnji sa javnim, privatnim, civilnim i znanstvenim sektorom, ovisno o prirodi projekta. 

Sredstva će se odobravati prihvatljivim javnim turističkim projektima za jačanje konkurentnosti ponude destinacije isključivo za izradu projektne dokumentacije koja investicijskom projektu nedostaje, a neophodna je za kandidiranje projekta za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije, kao što je: 

  • studija predizvedivosti, izvedivosti i analiza troškova i koristi neophodne za prijavu projekta 
  • tehnička projektna dokumentacija (idejni, glavni, izvedbeni projekt) 
  • aktivnosti vezane za rješenje o uvjetima građenja ili lokacijsku i građevinsku dozvolu 
  • aktivnosti vezane za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (po potrebi i važećim propisima) 
  • elaborati, analize (situacijske, ekonomske, tržišne), dozvole i sl. 
  • i druga potrebna dokumentacija za kandidiranje projekta za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije 
Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova pripreme pojedinačnog projekta, a najviše do 500.000,00 kn po pojedinom korisniku, odnosno projektu. Sredstva će se dodjeljivati prema prethodno odobrenom troškovniku. 

Ukupna vrijednost projekta ne smije biti manja od 7.500.000,00 kuna. 

Javni poziv otvoren je do 17. listopada 2013. godine. 


Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip358.28 KB