Natječaj

Search form

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za pripremu projekata izgradnje ili rekonstrukcije objekata studentskog smještaja

Datum objave: 
07.11.2014.
Datum završetka natječaja: 
21.11.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
3.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Predmet ovoga javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za pripremu projekata iz područja izgradnje ili rekonstrukcije objekata studentskoga smještaja čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj u sklopu strateških ciljeva i prioriteta Operativnoga programa za konkurentnost i koheziju (ERDF) i u sklopu njega definiranog cilja povećanja dostupnosti visokog obrazovanja. 

Cilj: 

Cilj Javnoga poziva je omogućiti javnim visokim učilištima da učinkovito i djelotvorno pripreme infrastrukturne projekte u području visokog obrazovanja i to na način da se izradi potrebna građevinska dokumentacija. Namjera je ovim javnim pozivom omogućiti veću kvaliteta i bolju pripremljenost infrastrukturnih projekata za izgradnju objekata studentskoga smještaja, a čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF) u programskom razdoblju 2014. - 2020. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Na Javni poziv mogu se javiti javna visoka učilišta koja su financirana više od 50,01% iz javnih izvora i koja su upisana u Upisnik visokih učilišta s projektima iz područja visokog obrazovanja u svrhu unapređenja kvalitete studentskoga smještaja, a čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF) u programskom razdoblju 2014. - 2020. 

Prihvatljive aktivnosti:

Na natječaju se može prijaviti izrada prijeko potrebne projektne dokumentacije ili aktivnosti kojima se priprema dokumentacija za sljedeće vrste budućih projekata studentskoga smještaja: 

  • Izgradnja novih objekata studentskoga smještaja
  • Poboljšanje/proširenje postojećih objekata studentskoga smještaja
  • Rekonstrukcija, adaptacija ili modernizacija postojećih objekata studentskoga smještaja
  • Opremanje postojećih ili novih objekata studentskoga smještaja. 
U sklopu navedenih aktivnosti prijavitelj može zatražiti financiranje za:

  • Izradu tehničke dokumentacije: idejni urbanističko-arhitektonski projekt, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt, projekt opreme
  • Plaćanje potrebnih doprinosa (npr. komunalni doprinosi, vodni doprinosi) za dobivanjedozvole za infrastrukturni projekt (glavni projekt)
  • Financiranje izrade studije izvodljivosti i analiza troškova i koristi
  • Izradu ostale propisane građevinske dokumentacije ili stvaranje preduvjeta za njezinu izradu 
Iznos sufinanciranja: 

Na temelju rang liste dodjeljivat će se sredstva za pripremu projekta u najvišem iznosu od 1.000.000,00 kuna i to do ukupnog iznosa raspoloživih sredstava.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip907.67 KB