Natječaj

Search form

Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje "tradicionalnih" projekata iz Programa Life 2014.-2020. za 2015. godinu

Datum objave: 
23.06.2015.
Datum završetka natječaja: 
17.09.2015.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Predmet poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na ovogodišnji natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014.-2020. - "tradicionalni projekti". Projektni prijedlozi pogodni za prijavu na ovaj poziv su pilot, demonstracijski, najbolje prakse ili informacijski projekti koji odgovaraju listi tema projekata objavljenoj uz ovaj poziv. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti koordinator-korisnici projekta ili pridruženi-korisnici na projektu: 

 • trgovačka društva i druge prave osobe,
 • fizičke osobe (obrtnici),
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • nevladine organizacije.
Projektni prijedlozi za "tradicionalne LIFE projekte" pogodni za prijavu na ovaj poziv su oni koji: 

 • zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti iz programa LIFE,
 • odgovaraju listi tema projekata objavljenoj uz ovaj poziv,
 • odnose se na program LIFE 2014.-2020. (potprogram za Okoliš i potprogram za Klimu),
 • u skladu su s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite prirode i biološke raznolikosti, zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti.
Stopa sufinanciranja: 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će iskazati financiju podršku za opravdane troškove sukladno pravilima programa LIFE i to najviše do 50% učešća kojeg korisnik treba osigurati, a koje ne prelazi 20% ukupne opravdane vrijednosti projekta. 

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj poziv završava

Za projekte iz potprograma Klima do 25. kolovoza 2015. godine,

Za projekte iz potprograma Okoliš, prioritetnih područja: 

 • Okoliš i učinkovitost resursa do 10. rujna 2015. godine,
 • Priroda i biološka raznolikost do 17. rujna 2015. godine,
 • Upravljanje okolišem i informacije do 17. rujna 2015. godine.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija (2).zip5.24 MB