Natječaj

Search form

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini

Datum objave: 
06.08.2015.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj poziva
, objavljenog od strane Ministarstva turizma, je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Poziv se sufinancira za razvoj javne turističke infrastrukture iz Fonda za razvoja turizma. 

Specifični ciljevi poziva: 

 • Unaprjeđenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda,
 • Razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove, 
 • Primjerenija valorizacija resursa, 
 • Stvaranje nove atrakcijske osnove, 
 • Generiranje novih motiva dolaska, 
 • Ravnomjernija prostorna distribucija potražnje, 
 • Poticanje rasta turističke potrošnje, 
 • Povećanje zadovoljstva gostiju,
 • Inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine, 
 • Upravljanje posjetiteljima.
Prihvatljivi prijavitelji:  

 • Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije,
 • Jedinice lokalne samouprave - gradovi, općine, 
 • Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima prirode. 
Prihvatljive aktivnosti: 

Plaže:

 • Izrada projektne dokumentacije za uređenje i tematiziranje plaža temeljem regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama,
 • Kapitalna ulaganja – uređenje i tematizacija plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i regionalnim programom uređenja i upravljanja morskim plažama županije.
Centri za posjetitelje/interpretacijski centri:

 • Izrada dokumentacije: idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog i izvedbenog projekta,
 • Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija i opremanje centra za posjetitelje/interpretacijskog centra – kapitalna ulaganja.
Javna cikloturistička infrastruktura: 

 • Izgradnja i primjereno opremanje i označavanje novih cikloturističkih ruta koje se nastavljaju na transeuropske ili su kapilarne rute ili su na destinacijama velike turističke potražnje te prateće signalizacije (putokazi, informacijski punktovi),
 • Uređenje pratećih sadržaja (odmorišta, vidikovci, servisi za popravak opreme). 
Objekti turističke infrastrukture kojima upravljaju javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima:

 • Projektna dokumentacija za izgradnju sadržaja javne turističke infrastrukture. 
Projekti javne turističke infrastrukture sufinancirani sredstvima iz Fonda za razvoj turizma kroz programe Ministarstva turizma u 2013. i 2014. godini – nastavak programa:   

 • Sredstva će se dobravati korisnicima za projekte koji su već sufinancirani sredstvima Fonda za razvoj turizma u 2013.i 2014.godini. 
Iznos sufinanciranja: 

Minimalni iznos odobrenih sredstava je 100.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 2.000.000,00 kn. 

Stopa sufinanciranja: 

Intenzitet potpore po pohjedinom projektu iznosi 80% od ukupno prihvatljivih troškova. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip126.88 KB