Natječaj

Search form

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016.

Datum objave: 
09.08.2016.
Datum završetka natječaja: 
15.09.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
15.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj
Poziva podrazumijeva poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija, dok se specifični ciljevi ogledaju u sljedećem: 

 • Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda,
 • Razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove,
 • Primjerenija valorizacija resursa,
 • Stvaranje nove atrakcijske osnove,
 • Generiranje novih motiva dolaska,
 • Ravnomjernija prostorna distribucija potražnje,
 • Poticanje rasta turističke potrošnje,
 • Povećanje zadovoljstva gostiju,
 • Inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine,
 • Upravljanje posjetiteljima.
Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije,
 • Jedinice lokalne samouprave - gradovi, općine.
Prihvatljive aktivnosti: 

1. Plaže  

Uređenje plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja). 

2. Centri za posjetitelje ili interpretacijski centri 

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija i multimedijalno opremanje centra za posjetitelje ili interpretacijskog centra (kapitalna ulaganja). 

3. Javna cikloturistička infrastruktura 

Uređenje pratećih sadržaja - odmorišta ili vidikovaca na cikloturističkim rutama (kapitalna ulaganja). 

Iznos sufinanciranja: 

1. Plaže 
 • Minimalni iznos potpore: 200.000,00 kn. 
 • Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn. 
2. Centri za posjetitelje ili interpretacijski centri 
 • Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn.
 • Makimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn. 
3. Javna cikloturistička infrastruktura 
 • Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn. 
 • Makimalni iznos potpore: 300.000,00 kn. 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalni intenzitet potpore po projektu iznosi 80% od ukupno prihvatljivih troškova.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip650.75 KB