Natječaj

Search form

Javni poziv za prijavu programa/projekata za financiranje izrade nove katastarske izmjere katastarskih općina

Datum objave: 
14.08.2018.
Datum završetka natječaja: 
30.11.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
1.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 
Zagrebačka županija uputila je gradovima i općinama na svom području javni poziv za prijavu programa/projekata za financiranje izrade nove katastarske izmjere katastarskih općina na području Zagrebačke županije. Za tu namjenu Zagrebačka županija je osigurala 1.000.000 kuna, a javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2018. godine. 

Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije koje u svojim razvojnim programima, planovima i proračunu za 2018. godinu imaju planirana sredstva za financiranje kandidiranih projekata, pod uvjetom da taj isti projekt ne sufinancira drugi upravni odjel Zagrebačke županije. 
 
Više informacija možete pronaći na poveznici.