Natječaj

Search form

Javni poziv za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

Datum objave: 
03.03.2014.
Datum završetka natječaja: 
31.03.2014.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
3.400.000,00 kn
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 


Natječaj je otvoren s ciljem dodjele bespovratnih sredstava za projekte usmjerene podizanju kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanju konkurentnosti turističke ponude.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu čiji članovi mogu biti fizičke i/ili pravne osobe koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva. Također, prihvatljivo je, ali nije obvezno, provođenje projekta u partnerstvu udruga čije je područje djelovanja tematski vezano za projekt odnosno ciljeve javnog poziva. 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Priprema natječajne/projektne dokumentacije za apliciranje projekata u području turizma na strukturne fondove EU (dokumentacija koja investicijskom projektu nedostaje, a neophodna je za kandidiranje projekta za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova EU kao što je: studija predizvedivosti, izvedivosti i analiza troškova i koristi neophodne za prijavu projekta, tehnička projektna dokumentacija – idejni, glavni, izvedbeni projekt, elaborati, analize – situacijske, ekonomske, tržišne, dozvole i dr.)
 • Programi: 

  - Jačanja konkurentnosti članica/članova udruga
  - Cjeloživotnog obrazovanja usmjereni na povećanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu
  - Usmjereni na razvoj održivog turizma
  - Usmjereni na kreiranje inovacija i novih proizvoda pametnih specijalizacija
  - Usmjereni na razvoj posebnih oblika turizma definirane Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. 

Iznos i stopa sufinanciranja projekata:

 • Minimalno 50.000,00 kn
 • Maksimalno 300.000,00 kn 

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 70% vrijednosti projekta, a prijavitelju na Javni poziv mogu se odobriti sredstva za najviše 3 projekta.

Izvor: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.06 MB