Natječaj

Search form

Javni poziv za vanjske procjenitelje prijava u sklopu ograničenoga Poziva na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. – Treći poziv"

Datum objave: 
07.09.2015.
Datum završetka natječaja: 
12.10.2015.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Ovaj Ograničen poziv na dostavu prijava raspisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u svrhu ocjenjivanja prijava pristiglih na poziv "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. – Treći poziv", koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR). Cilj poziva je rješavanje ključnih ograničenja hrvatskoga istraživačko-razvojnog sektora, posebno s obzirom na završetak projektne dokumentacije za projektne ideje koje se generiraju i odabiru uz pomoć javnih poziva na dostavu projektnih prijava kako bi se pripremila zaliha infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj. 

Poziv je namijenjen pripremi projektne dokumentacije za gradnju nove istraživačke infrastrukture, poboljšanje postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja te opremanje objekata istraživačke infrastrukture. 

Od vanjskih procjenitelja tražit će se sljedeće: 

Kvalifikacije: 

  • najmanje visoka stručna sprema iz područja tehničkih znanosti (polje arhitekture i urbanizma te polje građevinarstva), 
  • najmanje visoka stručna sprema iz područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih znanosti te biomedicine i zdravstva, 
  • odlično znanje hrvatskoga jezika. 
Opće profesionalno iskustvo: 

  • iskustvo u pripremi ili ocjenjivanju ili upravljanju ili provedbi ili praćenju projekata visokih učilišta ili javnih znanstvenih organizacija koji su financirani iz vanjskih sredstava (prednost će imati kandidati s iskustvom na projektima istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) i/ili infrastrukturnim projektima). 
Specifično profesionalno iskustvo: 

  • radno iskustvo u IRI aktivnostima na visokim učilištima ili javnim znanstvenim organizacijama i/ili na infrastrukturnim projektima visokogradnje, 
  • iskustvo u analizi rizika, 
  • znanje o propisima iz područja prava intelektualnog vlasništva i/ili propisima iz područja gradnje.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip470.54 KB