Natječaj

Search form

Javni poziv za za neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti

Referenca: 
ZO-4/2015
Datum objave: 
26.02.2015.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2015.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Prihvatljivi prijavitelji:


 • znanstvene organizacije,
 • javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode,
 • javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode,
 • tijela državne uprave.

Prihvatljive aktivnosti:

 • unaprjeđenje posjetiteljske infrastrukture u nacionalnim parkovima i parkovima prirode te ostalim zaštićenim dijelovima prirode,
 • izrada projektne dokumentacije za prioritetne projekte iz područja zaštite prirode koji se prijavljuju za sufinanciranje iz strukturnih fondova EU,
 • osiguravanje sredstava za sufinanciranje nacionalne komponente projekata koji su odobreni za sufinanciranje sredstvima EU-a,
 • istraživanje i izrada stručnih studija i eleborata za potrebe izrade mjera očuvanja i definiranje aktivnosti za upravljanje NATURA 2000 područjima temeljem Direktive o staništima,
 • istraživanje i izrada stručnih studija i eleborata za prostornu zonaciju NATURA 2000
  područja temeljem rasprostranjenosti i ekoloških zahtjeva vrsta i stanišnih tipova proglašenih Uredbom o ekološkoj mreži,
 • istraživanja za potrebe izrade stručnih podloga za akcijske planove za strogo zaštićene vrste (nacionalno ugrožene vrste),
 • istraživanje speleoloških objekata u svrhu definiranja i mjera provedbe očuvanja podzemne faune,
 • izrada smjernica i metodologije izrade krajobraznih osnova na principima krajobrazne ekologije,
 • provedba programa edukacije (seminari, radionice) u svrhu podizanja svijesti javnosti u cilju očuvanja zaštite biološke raznolikosti,
 • definiranje bioloških indikatora i njihovo praćenje vezano na klimatske promjene,
 • jačanje kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

Iznos sufinanciranja:

Udio sufinanciranja po pojedinačnom zahtjevu i pojedinačnom ugovoru iznosi najviše do 400.000,00 kn opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Stope sufinanciranja:

Fond će po Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći:

100% opravdanih troškova ukoliko se radi o:

 • osiguravanju odgovarajuće razine pripremljenosti projekta, programa, koji se pripremaju za prijavu na financiranje ili sufinanciranje iz fondova EU, odnosno koji se organiziraju i financiraju ili sufinanciraju od strane međunarodnih organizacija, financijskih institucija i tijela te drugih pravnih osoba.

80% opravdanih troškova ukoliko se radi o:

 • programima, projektima, aktivnostima koji se provode na području posebne državne skrbi i u prvoj skupini otoka,
 • programima, projektima, aktivnostima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode.

60% opravdanih troškova ukoliko se radi o:

 • programima, projektima, aktivnostima koji se provode na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje.

40% opravdanih troškova ukoliko se programi, projekti, aktivnosti provode na drugim područjima.

Izvor: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeuDokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip1.23 MB