Natječaj

Search form

Jean Monnet aktivnosti informiranja i istraživanja

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
15.02.2013.
Status: 
Budžet: 
40.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Program Jean Monnet podupire aktivnosti informiranja i istraživanja u cilju promicanja rasprave, promišljanja i znanja o procesima europskih integracija.
Projekti koje obuhvaća ovaj naslov trebaju uključivati:
organizaciju konferencija, seminara i/ili okruglih stolova u području proučavanja europskih integracija. Ti projekti mogu uključivati i izradu publikacija, informacijskih i komunikacijskih alata koji su rezultat takvih konferencija, seminara i okruglih stolova.
Aktivnosti informiranja i istraživanja ne smiju uključivati nastavne aktivnosti, ljetne škole ni ljetne tečajeve.
Mogu se prijaviti:
• visoka učilišta iz cijeloga svijeta
• udruženja profesora i istraživača specijaliziranih za proučavanje europskih integracija
Centralizirana aktivnost. Prijava se podnosi Izvršnoj agenciji EK.
Najveća financijska potpora EU iznosi 75%.