Natječaj

Search form

Jean Monnet aktivnosti informiranja i istraživanja koje se odnose na učenje o EU u školama

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
15.02.2013.
Status: 
Budžet: 
60.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Program Jean Monnet podupire aktivnosti informiranja i istraživanja u cilju promicanja rasprave, promišljanja i znanja o procesima europskih integracija.
Svrha projekata koje obuhvaća ovaj naslov treba biti razvijanje nastavnih sadržaja o Europskoj uniji na razini osnovnih i srednjih škola kao i u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.
Da bi bile formalno prihvatljive, aktivnosti trebaju sadržavati jedan ili više ciljeva u nastavku:
• osmišljavanje i korištenje primjerenog pedagoškog sadržaja i novog/prilagođenog didaktičkog materijala za nastavu o europskim integracijama na razini osnovnih i srednjih škola kao i u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju,
• usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje nastavnika kroz pružanje odgovarajućeg znanja i vještina vezanih za podučavanje o europskim integracijama na razini osnovnih i srednjih škola kao i u ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje,
• provedba posebno osmišljenih seminara ili radionica o europskim integracijama za učenike na razini osnovnih i srednjih škola kao i u ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Takve projekte trebaju podnijeti visoka učilišta s dokazanim iskustvom u nastavi i istraživanju o pitanjima europskih integracija. Projekti trebaju sadržavati popis škola koje su suglasne sudjelovati u aktivnostima.
Mogu se prijaviti:
• Visoka učilišta iz cijeloga svijeta.
• Udruženja:
- profesora i istraživača specijaliziranih za proučavanje europskih integracija
- nastavnika i pedagoga
- koja osiguravaju cjeloživotno obrazovanje i osposobljavanje
- visokih učilišta i/ili škola.
Centralizirana aktivnost. Prijava se podnosi Izvršnoj agenciji EK.
Najveća financijska potpora EU iznosi 75%.