Natječaj

Search form

Jean Monnet katedre Ad Personam

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
15.02.2013.
Status: 
Budžet: 
45.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Jean Monnet katedre Ad Personam su nastavna i istraživačka radna mjesta specijalizirana za proučavanje europskih integracija. Namijenjene su: (i) istaknutim Jean Monnet katedrama s dokazanim međunarodnim ugledom visoke kvalitete u podučavanju i većim brojem radova (navedeno treba biti barem djelomično ostvareno izvan matične zemlje) i/ili (ii) profesorima koji su se prethodno istakli u praksi visoke kvalitete vezanoj za područje europskih integracija. Nositelji Jean Monnet katedri Ad Personam trebaju predavati najmanje 90 sati po akademskoj godini u području europskih integracija te trebaju biti odgovorni za organizaciju redovnih aktivnosti koje se odnose na rasprave o procesu europske integracije (skupovi, seminari, okrugli stolovi). Trebaju biti u zvanju profesora i ne mogu biti „gostujući profesori” predmetne ustanove. Nositelj katedre može biti samo jedan profesor koji treba osigurati najmanji broj potrebnih školskih sati.
Titula katedre Ad Personam je izravno povezana s osobom. Ako nositelj napusti visoko učilište, ustanova ga ne smije zamijeniti drugim članom svojeg nastavnoga osoblja. U slučaju napuštanja prvotnog visokog učilišta, nositelj Jean Monnet katedre Ad Personam smije nastaviti koristiti titulu, pod uvjetom da održava nastavne aktivnosti i rasprave navedene u prvotnom ugovoru o financijskoj potpori. Navedeno treba ovjeriti akademska ustanova na koju odlazi nositelj katedre.
Prethodne Jean Monnet katedre Ad Personam mogu jedino podnijeti prijavu za novu Jean Monnet katedru Ad personam.
Nositelji trogodišnjih ugovora za Jean Monnet centre, katedre i module (dodjeljuje se od 2010.) moraju čekati da prođe jedna akademska godina nakon isteka prethodnog ugovornog razdoblja prije podnošenja nove prijave.
Mogu se prijaviti: visoka učilišta iz cijeloga svijeta.
Centralizirana aktivnost. Prijava se podnosi Izvršnoj agenciji EK.
Najveća financijska potpora EU iznosi 75%.