Natječaj

Search form

Jean Monnet udruženja profesora i istraživača specijaliziranih za europske integracije

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
15.02.2013.
Status: 
Budžet: 
25.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Program Jean Monnet podupire udruženja čija je izričita svrha doprinos proučavanju procesa europskih integracija. Takva udruženja trebaju biti interdisciplinarna i otvorena svim zainteresiranim profesorima, nastavnicima i istraživačima specijaliziranima za europske integracije u određenoj zemlji ili regiji. Trebaju predstavljati akademsku zajednicu koja se bavi proučavanjem europskih integracija u određenoj zemlji ili regiji. Potpora se može odobriti samo udruženjima koja su službeno registrirana i koja su samostalne pravne osobe.

Udruženja trebaju doprinositi:

• osnaživanju prepoznatljivosti znanstvenih i materijalnih resursa povezanih s proučavanjem europskih integracija koji su dostupni u zemlji ili regiji
• razvijanju sinergija između svih raspoloživih resursa za proučavanje europskih integracija iz različitih akademskih disciplina
• osiguranju otvorenosti ka civilnome društvu tj. svijetu izvan sveučilišta, te lokalnim i regionalnim akterima.

Aktivnosti programa Jean Monnet su posebno usmjerene na potporu organizaciji godišnjih sastanaka i organizaciji komunikacijskih inicijativa kao što su stvaranje mrežnih stranica i publikacija biltena.

Mogu se prijaviti: udruženja profesora i istraživača specijaliziranih za proučavanje europskih integracija.

Centralizirana aktivnost. Prijava se podnosi Izvršnoj agenciji EK.

Najveća financijska potpora EU iznosi 75%.