Natječaj

Search form

KA1 javna politika - KA1 mreže

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
28.02.2013.
Status: 
Budžet: 
200.000,00 € godišnje
Kratak opis natječaja: 

Cilj ove aktivnosti je potpora stvaranju transverzalnih mreža za promicanje međusobnog učenja o javnoj politici i razmjenu informacija o dobroj praksi i čimbenicima koji su kritični za razvoj i provedbu dosljednih i sveobuhvatnih pristupa cjeloživotnom učenju.
Takve mreže trebaju okupiti ključne aktere iz predmetnih sektora i razina donošenja odluka i njihove provedbe (nacionalna, regionalna, lokalna razina) iz najmanje 8 zemalja te osigurati forum/platformu za zajednička promišljanja, suradnju i razvijanje javnih politika u praksi. Glavni cilj je okupljanje stručnosti koja će pružiti potporu razvoju politike cjeloživotnog učenja, eksperimentiranju i provedbi na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini.
Suradnja i prijenos dobre prakse trebali bi se usmjeriti na osmišljavanje i provedbu suvislih i sveobuhvatnih pristupa cjeloživotnom učenju koji obuhvaćaju i međusobno povezuju razne sektore i oblike učenja te premošćuju svjetove obrazovanja i rada. Cilj takvih pristupa cjeloživotnom učenju treba biti promicanje prilika za učenje i načina učenja u čijem je središtu učenik, fleksibilnih načina bez „slijepih ulica” koji koriste inovativne i praktične instrumente cjeloživotnog učenja kako bi se ostvario osobni razvoj, zapošljivost i društvena uključenost građana svih dobnih skupina i profila, posebno kroz:
- partnerstva formalnog i neformalnog sektora obrazovanja i osposobljavanja, poslovnog svijeta, volontera, aktera iz lokalne zajednice, partnerstva na regionalnoj i lokalnoj razini povezana s inicijativama za zapošljavanje i društvenu uključenost
- mjere za bolje razvijanje ključnih kompetencija tijekom života usmjerene na povećanje jednakosti u stjecanju obrazovanja vezano za posebne potrebe grupa koje nedovoljno sudjeluju u obrazovanju i društveno-ekonomski osjetljivih grupa
- omogućavanje fleksibilnijih načina učenja i boljega prijelaza s jednog na drugi, posebno otvaranjem obrazovnih ustanova prema grupama koje nedovoljno sudjeluju u obrazovanju, primjenjujući nacionalne kvalifikacijske okvire i sheme za potvrđivanje prethodnog i eksperimentalnog učenja, uključujući neformalno i informalno učenje
- ostale mjere i instrumente za povećanje privlačnosti učenja i veće sudjelovanje u obrazovnim aktivnostima na radnom mjestu i u privatnom životu, uključujući korištenje učinkovitih shema za (financijske) inicijative i potporu kako bi se potaknulo pružanje obrazovanja i sudjelovanje u njemu.
Može se prijaviti: ustanova koordinator u ime konzorcija.
Centralizirana aktivnost. Prijava se podnosi Izvršnoj agenciji EK.
Najveći doprinos EU je 400.000,00 EUR po projektu. Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.