Natječaj

Search form

KA1 javna politika - KA1 mreže za Rome

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
28.02.2013.
Status: 
Budžet: 
150.000,00 € godišnje
Kratak opis natječaja: 

Cilj ove aktivnosti je poduprijeti stvaranje mreža za diseminaciju i podizanje svijesti o najuspješnijim iskustvima društvene integracije Roma kroz obrazovanje.
Takve bi mreže trebale posebno raditi na podizanju svijesti i jačoj predanosti svih aktera mjerodavnih za integraciju Roma u obrazovanje i osposobljavanje te koristiti obrazovanje i osposobljavanje, u kombinaciji s ostalim javnim politikama i društvenim mjerama za povećanje razine obrazovnih postignuća romske djece i učenika, uz bolju diseminaciju dobre prakse vezane uz njihovu integraciju.
Može se prijaviti: organizacija koordinator u ime mreže.
Centralizirana aktivnost. Prijava se podnosi Izvršnoj agenciji EK.
Najviša financijska potpora za sve partnere iz trećih zemalja zajedno je 25.000,00 EUR povrh gore navedenog iznosa. Najveća financijska potpora EU iznosi 75%.