Natječaj

Search form

KA1 javna politika - KA1 multilateralni projekti za Rome

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
28.02.2013.
Status: 
Budžet: 
150.000,00 € godišnje
Kratak opis natječaja: 

Cilj ove aktivnosti je poduprijeti stvaranje projekata međunarodne suradnje u svrhu razvijanja mjera cjeloživotnog učenja za integraciju Roma kojima se združuju obrazovne i ostale društvene mjere (zdravstvo, zapošljavanje, stambena politika). Svrha je povećati razinu sudjelovanja i postignuća romskih učenika u općem obrazovanju kao i u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.
Takvi bi multilateralni projekti trebali okupiti ključne aktere iz mjerodavnih sektora na razini stvaranja javne politike i njezine provedbe (nacionalna, regionalna, lokalna razina) iz najmanje tri zemlje. Projekti trebaju pružiti primjeren okvir za prijenos inovacija koje se odnose na najučinkovitija iskustva iz inicijativa vezanih za združene obrazovne i ostale društvene mjere za integraciju romske djece i učenika. Projekti se trebaju odnositi na strategije učenja i javne politike koji mogu pomoći pri povećanju razine sudjelovanja i postignuća romskih učenika.
Može se prijaviti: organizacija koordinator u ime mreže.
Centralizirana aktivnost. Prijava se podnosi Izvršnoj agenciji EK.
Najviša financijska potpora za sve partnere iz trećih zemalja zajedno je 25.000,00 EUR povrh gore navedenog iznosa. Najveća financijska potpora EU iznosi 75%.