Natječaj

Search form

KA1 javna politika - KA1 Studijski posjeti za stručnjake i donositelje odluka u obrazovanju i strukovnom osposobljavanju

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
15.10.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Cilj ove aktivnosti je poduprijeti razvoj javne politike i suradnje u području cjeloživotnog učenja na europskoj razini, naročito u kontekstu novog strateškog okvira suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja (Obrazovanje i osposobljavanje 2020./Education and Training 2020), kao i Bolonjskog i Kopenhaškog procesa te njihovih sljedbenika.
Ova je aktivnost usmjerena na promicanje kulture učenja od kolega (peer learning culture) tj. promatranja, razmjene i uzajamnog učenja iz iskustava od zajedničkog interesa na razini EU. Potiču se rasprave o značajnim temama i razvijaju kvalitetni pristupi, te transparentnost sustava obrazovanja i osposobljavanja. Posebna će se pažnja posvetiti studijskim posjetima za učenje od kolega namijenjenim visoko pozicioniranim osobama u javnoj politici/donositeljima odluka. Za ovakvu vrstu studijskog posjeta može se izdvojiti do 10% ukupnog proračuna.
Studijski posjet je kratkoročni posjet od tri do pet dana za manju skupinu stručnjaka i donositelja odluka (8-15 osoba) koje predstavljaju razne grupe dionika iz područja obrazovanja i strukovnog osposobljavanja, u svrhu proučavanja određenog vida cjeloživotnog učenja u drugoj državi sudionici.
Studijski se posjet organizira lokalno ili regionalno uz koordinaciju nacionalne agencije na nacionalnoj razini i agencije Cedefop na europskoj razini u ime Europske komisije.
Za svaki se natječaj utvrđuju okvirne teme koje slijede prioritete koje je dogovorio Odbor za Program za cjeloživotno učenje EK. Međutim nacionalno tijelo može odabrati teme sukladno nacionalnim prioritetima. Na studijskim se posjetima ispituju teme iz perspektive:
- općeg obrazovanja
- strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
- cjelovitog cjeloživotnog učenja.
Nadalje, tijekom studijskih posjeta sudionici imaju priliku uspostaviti stručne kontakte koji imaju potencijal za razvijanje novih projekata i stvaranje mreža.
Podrobnije obavijesti potražite na mrežnim stranicama programa za studijske posjete: http://studyvisits.cedefop.europa.eu
Mogu se prijaviti: pojedinci.
Kako se prijaviti? Decentralizirana aktivnost. Prijava se podnosi online na mrežnim stranicama za studijske posjete agencije Cedefop (http://studyvisits.cedefop.europa.eu). Nakon što primite potvrdu primitka prijave i šifru, prijavu treba isprintati, potpisati i poslati je nadležnoj nacionalnoj agenciji u skladu s krajnjim rokom za prijavu.
Rokovi za prijavu:
1. krug (posjeti od rujna 2013. do veljače 2014.): 28. ožujka 2013.
2. krug (posjeti od ožujka do lipnja 2014.): 15. listopada 2013.