Natječaj

Search form

KA2 jezici - KA2 multilateralne mreže

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
28.02.2013.
Status: 
Budžet: 
150.000,00 € godišnje
Kratak opis natječaja: 

Ključna aktivnost „Jezici” podupire mreže koje će doprinijeti učenju jezika i jezičnoj raznolikosti. Njihova je svrha potpora razvoju jezičnih politika pomoću razmjene informacija o inovativnim primjerima i alatima među donositeljima odluka i stručnjacima za obrazovanje.
Aktivnost je namijenjena svim prirodnim jezicima.
U okviru prioriteta oglašenih u Općem pozivu na natječaj za podnošenje prijava podupiru se sljedeće aktivnosti:
• aktivnosti za olakšavanje i jačanje europske suradnje, kao što su razmjena informacija, usavršavanje koordinatora projekata, promidžba novih projekata, diseminacija rezultata projekata i dobre prakse
• aktivnosti za promicanje obrazovnih inovacija i najbolje prakse u predmetnom tematskom području npr. komparativne analize, studije slučaja, izrada preporuka i organizacija radnih skupina, seminara ili konferencija
• aktivnosti povezane s koordinacijom i upravljanjem projektima.
Primjeri prethodno navedenih aktivnosti su samo okvirni. Načelno, razmotrit će se svaka mreža s potencijalom da ostvari jedan ili više ciljeva navedenih na početku ovoga obrasca. Najmanje što se očekuje od mreža je:
• uspostavljanje i održavanje kvalitetnih mrežnih stranica radi potpore razmjeni informacija i diseminacije
• izrada godišnjega izvješća o stanju inovacija u svojem području na koje se odnose aktivnosti
• cjelovito informiranje aktera u području jezika o događanjima i aktivnostima vezanima za mrežu
• dobra strategija održavanja mreže nakon završetka ili značajnoga smanjenja financiranja EU
• postavljanje primjerenih mehanizama za interno vrednovanje napretka, osiguranje kvalitete i diseminaciju rezultata.
Mreže mogu uključiti financiranje za aktivnosti diseminacije kao što su konferencije i studijski posjeti donositelja odluka i ključnih stručnjaka za obrazovanje.
Može se prijaviti: ustanova koordinator u ime konzorcija.
Centralizirana aktivnost. Prijava se podnosi Izvršnoj agenciji EK.
Najviša financijska potpora za sve partnere iz trećih zemalja zajedno je 25.000,00 EUR povrh gore navedenog iznosa. Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.