Natječaj

Search form

KA3 informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) - KA3 multilateralne mreže

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
28.02.2013.
Status: 
Budžet: 
150.000,00 € godišnje
Kratak opis natječaja: 

Mreže za informacijsko-komunikacijske tehnologije podupiru stvaranje partnerstava i umrežavanje zajednica za učenje (learning communities) radi razmjene ideja i iskustava vezanih za informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju. Mreže trebaju podupirati razmjenu znanja, povećati prepoznatljivost i osviještenost o koristima i učincima informacijsko-komunikacijskih tehnologija na obrazovanje, te doprinijeti njihovom prihvaćanju i učinkovitoj uporabi.
Prijedlozi trebaju sadržavati detaljan plan aktivnosti. One mogu uključivati i organizaciju konferencija, radionica, foruma, ljetnih škola itd. osmišljenih da bi pomogli postizanju ciljeva mreže i diseminaciji rezultata.
U okviru prioriteta oglašenih u Općem pozivu na natječaj za podnošenje prijava, mreže podupiru sljedeće aktivnosti:
• zajednice dionika iz cijele Europe koje promiču digitalne kompetencije i ostale ključne kompetencije za život i zapošljivost
• zajednice dionika iz cijele Europe koje se bave problemom društveno-gospodarskog digitalnog jaza.
Najmanje što se očekuje od mreža jest da:
• uspostave i održavaju kvalitetne mrežne stranice koje će podržavati razmjenu i diseminaciju informacija
• izrade godišnje izvješće o stanju inovacija u svojem području na koje se odnose aktivnosti
• cjelovito informiraju aktere u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) o događajima i aktivnostima vezanima uz mreže
• posjeduju smislenu strategiju održavanja mreža, nakon što se ukine ili znatno smanji sufinanciranje od strane EU
• uspostave odgovarajuće mehanizme za unutarnju procjenu napretka, osiguranje kvalitete i diseminaciju rezultata.
Mreže mogu uključiti financiranje za aktivnosti diseminacije kao što su skupovi i studijski posjeti donositelja odluka i ključnih stručnjaka za obrazovanje.
Mogu se prijaviti: sve pravne osobe utemeljene u nekoj od država koje zadovoljavaju uvjete, u ime konzorcija.
Centralizirana aktivnost. Prijava se podnosi Izvršnoj agenciji EK.
Najviša financijska potpora za sve partnere iz trećih zemalja zajedno je 25.000 EUR povrh gore navedenog iznosa. Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.