Natječaj

Search form

KA3 - "Potpora za mala i srednje velika poduzeća aktivna u području naukovanja"

Referenca: 
EACEA 41/2015
Datum objave: 
15.10.2015.
Datum završetka natječaja: 
15.01.2016.
Status: 
Program: 
Budžet: 
8,7 milijuna €
Kratak opis natječaja: 

Cilj poziva
je potpora malim i srednje velikim poduzećima koja nude naukovanje, bilo da se radi o novom angažmanu ili značajnom povećavanju njihove ponude naukovanja. Namjera ovog poziva je povećati ponudu naukovanja, što je jedan od pet europskih prioriteta strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) tijekom razdoblja 2015.-2020. i jedan od glavnih ciljeva u okviru Europskog saveza za naukovanje. 

Prihvatljivi prijavitelji:

Lot 1: 

Podnositelj (koordinator) mora biti jedna od sljedećih organizacija ili grupa organizacija:

 • Gospodarske, trgovačke i obrtničke komore,
 • Javna ili privatna poduzeća,
 • Pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja,
 • Druge organizacije s ulogom u pružanju potpore MSP-ima u povećavanju njihove ponude naukovanja.
Lot 2: 

Podnositelj (koordinator projekta) mora biti mreža ili organizacija koja ima članove ili podružnice u najmanje 12 zemalja programa Erasmus+, od kojih najmanje 6 sudjeluje u projektu kao partneri. Prihvatljive sudjelujuće organizacije (lot 1 i lot 2) uključuju:

 • Ministarstva,
 • Socijalne partnere,
 • Javna ili privatna društva,
 • Gospodarske, trgovačke i obrtničke komore,
 • Javne službe za zapošljavanje,
 • Javna regionalna i lokalna tijela,
 • Pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja,
 • Agencije/centre za strukovno obrazovanje i osposobljavanje,
 • Škole ili druge obrazovne ustanove, visokoškolske ustanove,
 • Istraživačke centre i međunarodne organizacije,
 • Neprofitne organizacije, organizacije mladih i druga pravna tijela.
Prihvatljive aktivnosti: 

Partnerstva za izgradnju kapaciteta za posrednička tijela ili partnerstva osnovana od strane velikih društava radi pružanja potpore MSP-ima (lot 1) 

Projekti podržani u okviru ovog lota trebaju izgraditi partnerstva između društava, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i posredničkih organizacija zajedno, gdje je to prikladno, s javnim tijelima i socijalnim partnerima, s ciljem uključivanja više MSP-a u naukovanje. Cilj treba biti:

 • Ili izgradnja kapaciteta posredničkih tijela (kao što su trgovačke, gospodarske i obrtničke komore, druge strukovne organizacije) koja podržavaju naukovanje u MSP-ima,
 • Ili uspostavljanje partnerstava od strane većih društava koristeći njihov lanac opskrbe kako bi pomogla MSP-ima u povećavanju ponude naukovanja.  
Mreže i organizacije na europskoj razini koje pružaju potporu MSP-ima putem njihovih nacionalnih članica ili podružnica (lot 2) 

Pozivom se podržava ograničeni broj projekata koje su predstavile postojeće europske mreže i organizacije kako bi se pružila potpora strateškim aktivnostima između njihove krovne organizacije na europskoj razini i njihovih nacionalnih članica ili podružnica u pogledu jačanja ponude naukovanja među MSP-ima.  

Korisnici trebaju poduzeti sljedeće aktivnosti: 

Lot 1 - Izgradnja kapaciteta za posrednička tijela (kao što su trgovačke, gospodarske i obrtničke komore, druge strukovne organizacije) ili korištenje opskrbnog lanca većih društava radi razvitka i osnivanja potpornih struktura za MSP-e, posebno za one bez prethodnog iskustva u području naukovanja,

Lot 2 - Ciljana suradnja između krovnih organizacija postojećih europskih mreža i organizacija i njihovih nacionalnih članica ili podružnica za razvoj i uspostavu potpornih struktura za MSP-e.

Iznos sufinanciranja: 

Svaka dodjela bespovratnih sredstava iznosit će između 300.000 i 600.000 € za Lot 1 te između 600.000 i 800.000 € za Lot 2.  

Stopa sufinanciranja:

Maksimalni intenzitet potpore po projektu iznosi ukupno 80% od ukupno prihvatljivih troškova.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip940.39 KB