Kako dobiti sredstva za vlastiti projekt iz EU fondova

Search form

Kako dobiti sredstva za vlastiti projekt iz EU fondova

Kategorija: 
Trajanje: 
28. veljače 2014. godine u trajanju od 8:45 do 16:00 sati
Mjesto: 
VERLAG DASHÖFER, d.o.o. centar za obrazovanje i izdavačku djelatnost, Šubićeva 42/1, Zagreb
Cijena: 
1.499,00 kn + PDV
Ciljana skupina polaznika: 
Potencijalni prijavitelji projekata koji žele iskoristiti sredstva iz EU fondova
Kontakt: 
Tel: 01 / 46 55 107 
Fax: 01 / 46 55 108 
Kratki opis: 

Polaznici edukacije će steći uvid u mogućnosti sufinanciranja vlastitih projekata (infrastrukturni, razvojni, socijalni i dr.) iz programa i fondova Europske unije dostupnih nakon 1.7.2013. Saznati će na koji način i u kojoj mjeri mogu osigurati sredstva te koje sve uvjete treba zadovoljiti da bi sredstva bila odobrena i isplaćena. Moći će prepoznati razlike u pristupu predpristupnim i strukturnim fondovima te saznati koji su troškovi prihvatljivi, a što EU ne sufinancira. Upoznati će se s alatima i obrascima, kao i pravilima za prijavu uspješnog projekta na EU fondove. 

Više informacija o seminaru na: http://goo.gl/jUZJ7p