Kazneno pravo

Search form

Kratki opis: 

Program Kazneno pravo uspostavljen je Odlukom 2007/126/JHA Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2007. godine. 

Ciljevi ovog Programa su: 

  • promicanje suradnje pravosudnih sustava kako bi se stvorio pravi europski prostor pravosuđa u sustavu kaznenog prava koji će počivati na uzajamnom priznavanju i povjerenju
  • promicanje usklađenosti normi koje se primjenjuju u državama članicama radi bolje suradnje u sudstvu
  • potpora u ostvarivanju boljih kontakata i razmjene informacija i primjera dobre prakse između tijela zakonodavne, sudske i izvršne vlasti i pravne struke (pravnika i drugih stručnjaka koji sudjeluju u radu pravosuđa), potičući stručno usavršavanje sudaca i unapređujući međusobno povjerenje u cilju zaštite prava žrtava i optuženika
Jedan od načina ostvarivanja tih ciljeva jest i uspostava dugoročne suradne s institucijama u području usavršavanja sudaca, putem sklapanja tzv. okvirnih sporazuma o partnerstvu.