Natječaj

Search form

Ključna aktivnost 3: Eksperimentiranje na području politike u sektoru školskog obrazovanja

Referenca: 
EACEA 30/2014
Datum objave: 
18.12.2014.
Datum završetka natječaja: 
20.03.2015.
Status: 
Program: 
Budžet: 
5.000.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem poticanja relevantnih tijela javne vlasti na podnošenje prijedloga za ispitivanje ideja inovativne politike i reforme u području regrutiranja, odabiranja i uvođenja novih učitelja koji se ovoj profesiji pridružuju alternativnim načinima. Ti novi učitelji mogli bi biti osobe sa sveučilišnom diplomom, stručnjaci koji se nalaze na polovici radnog vijeka ili nezaposleni koji nisu formalno osposobljeni za učitelja, a koji bi htjeli postati učitelji.

Prioritet poziva:

  • Ojačati regrutiranje, odabir i uvođenje najboljih i najprikladnijih kandidata u učiteljsku profesiju razvojem alternativnih načina pridruživanja učiteljskoj profesiji. 
Prihvatljivi prijavitelji: 

  • Tijela javne vlasti (ministarstvo ili ekvivalentna tijela) odgovorna za obrazovanje i osposobljavanje na najvišoj razini u odgovarajućem nacionalnom ili regionalnom kontekstu
  • Javne ili privatne organizacije ili institucije koje djeluju u području obrazovanja i osposobljavanja
  • Javne ili privatne organizacije ili institucije koje obavljaju djelatnosti povezane s obrazovanjem i osposobljavanjem u drugim društveno-gospodarskim sektorima (npr. gospodarske komore, kulturne organizacije, tijela za procjenu, istraživačka tijela itd.)
Prihvatljive aktivnosti:

  • Razvoj terenskih ispitivanja o primjeni inovativnih mjera
  • Istodobna provedba terenskih ispitivanja u različitim zemljama koje sudjeluju u projektu pod vodstvom nadležnih vlasti (ministarstvo ili ekvivalentno tijelo)
  • Analiza i procjena: djelotvornost, učinkovitost i utjecaj ispitane mjere, ali i metodologije eksperimentiranja, uvjeta za skalabilnost i transnacionalni prijenos naučenih lekcija i dobre prakse (uzajamno učenje)
  • Podizanje svijesti, širenje i korištenje koncepta projekta i njegovih rezultata na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini tijekom trajanja projekta i na duge staze te za poticanje prenosivosti između različitih sektora, sustava i politika
Iznos sufinanciranja:

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po projektu bit će 2.500.000 eura.

Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja je 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip4.96 MB