Natječaj

Search form

Ključna aktivnost 3. - Podrška reformi politika: Suradnja s civilnim društvom u području obrazovanja i osposobljavanja te mladih

Referenca: 
EACEA/31/2014
Datum objave: 
28.10.2014.
Datum završetka natječaja: 
17.12.2014.
Status: 
Program: 
Budžet: 
6,300,000 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj ovog natječaja jest osigurati strukturnu potporu u obliku bespovratnih sredstva za poslovanje europskim nevladinim organizacijama i mrežama na razini EU-a koja djeluju u području obrazovanja i osposobljavanja ili u području mladih.

U okviru ovog poziva omogućiti će se sredstva kroz sljedeće dvije skupine:


1. Suradnja s civilnim društvom u području obrazovanja i osposobljavanja

Od organizacija se očekuje da razvijaju i provode inovativne, ciljane i kreativne strategije i aktivnosti s ciljem pružanja potpore učinkovitoj provedbi reformi i mjera u područjima: promicanja izvrsnosti i inovativnosti, rješavanje problema niske razine stručne kvalificiranosti, pružanje potpore novim generacijama podučavatelja, priznavanje i vrednovanje vještina. Ukupan proračun EU-a za sufinanciranje ovog područja iznosi 2,500,000 €.

2. Suradnja s civilnim društvom u području mladih

Ciljevi obuhvaćaju promicanje zapošljavanja mladih ljudi, poticanje osnaživanja mladih u društvu, doprinos osobnom, društvenom i profesionalnom razvoju mladih u Europi, promicanje interkulturnog učenja, poštovanja različitosti i vrijednosti solidarnosti, te promicanje uključivanja mladih sa slabijim mogućnostima u društvo. Ukupan proračun EU-a za sufinanciranje ovog područja iznosi 3,800,000 €.


Više o programu Erasmus+ na: http://www.europski-fondovi.eu/program/erasmus

Izvor: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-civil-society-cooper...