Natječaj

Search form

Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike - Socijalna uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Referenca: 
EACEA 05/2016
Datum objave: 
16.03.2016.
Datum završetka natječaja: 
30.05.2016.
Status: 
Program: 
Budžet: 
13.000.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem podrške projektima u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kojima je cilj poboljšati i širiti inovativne dobre prakse u okviru Deklaracije o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, snoš­ljivosti i nediskriminacije putem obrazovanja donesene 17. ožujka 2015. („Pariška deklaracija” (1)). 

Poziv je podijeljen na dva lota (prijava projekta odnosi se samo na jedan lot):

 • Lot 1: obrazovanje i osposobljavanje, 
 • Lot 2: mladi. 
Poziv sadrži i tri projektne sastavnice: 

 • Sastavnica 1: projekti međunarodne suradnje (lot 1 i lot 2) 
 • Sastavnica 2: veliki volonterski projekti (lot 2) 
 • Sastavnica 3: umrežavanje nacionalnih agencija za program Erasmus+ 
Prihvatljivi prijavitelji: 

 • odgojno-obrazovne ustanove i ostali pružatelji obrazovanja;
 • tijela javne vlasti na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini koja su odgovorna za obrazovanje, osposobljavanje i mlade;
 • neprofitne organizacije;
 • istraživačke ustanove;
 • strukovna udruženja i socijalni partneri;
 • centri za usmjeravanje i priznavanje; 
 • međunarodne organizacije;
 • privatna poduzeća;
 • također su prihvatljive mreže navedenih organizacija koje su pravne osobe; 
 • nacionalne agencije za program Erasmus+ u području mladih. 
Prihvatljive aktivnosti: 

Sastavnica 1 - projekti međunarodne suradnje:

 • suradnju/partnerstva i modele umrežavanja koji uključuju kombinacije relevantnih (javnih/privatnih) dionika u razli­
  čitim sektorima;
 • prilagođavanje obrazovnih praksi, alata i materijala, uključujući osmišljavanje kurikuluma i nastavnih planova
  i programa;
 • konferencije, seminare, radionice i sastanke s donositeljima politika i odluka;
 • procjenjivanje, dijeljenje i vrednovanje dobre prakse i iskustva učenja;
 • osposobljavanje i ostale aktivnosti za jačanje kapaciteta (primjerice, za nastavnike, osobe koje rade s mladima, tijela
  lokalnih vlasti, zatvorsko osoblje itd.);
 • pružanje podrške i praksu približavanja mladih prema mladima;
 • ciljano podizanje svijesti i širenje informacija uključujući informativne materijale i učinkovite komunikacijske
  strategije;
 • preporuke radnih aktivnosti i politika u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih koje su relevantne za ciljeve
  Pariške deklaracije; 
 • aktivnosti procjenjivanja. 
Sastavnica 2 - veliki volonterski projekti:

 • dobrovoljne aktivnosti mladih ljudi u dobi od 17 – 30 godina s boravištem u zemlji koja ispunjava uvjete u trajanju
  od 2 do 12 mjeseci;
 • ciljano podizanje svijesti i širenje informacija, uključujući informativne materijale i učinkovite komunikacijske
  strategije;
  konferencije, seminare, radionice i sastanke s donositeljima politika i odluka;
 • preporuke radnih aktivnosti i politika u području volontiranja koje su relevantne za situaciju novopridošlih
  migranata;
 • pružanje podrške i prakse približavanja koje se odnose na mlade ljude iz skupina mladih ljudi u nepovoljnom
  položaju;
 • aktivnosti procjenjivanja. 
Sastavnica 3 - umrežavanje nacionalnih agencija za program Erasmus+:
 
 • ciljano podizanje svijesti i širenje informacija, uključujući informativne materijale i učinkovite komunikacijske
  strategije;
 • konferencije, seminare, radionice i sastanke s donositeljima politika i odluka;
 • procjenjivanje, dijeljenje i vrednovanje dobre prakse i iskustva učenja;
 • suradnju/partnerstva i modele umrežavanja koji uključuju kombinacije relevantnih (javnih/privatnih) dionika u razli­
  čitim sektorima;
 • razvoj praksi, alata i materijala za učenje;
 • izradu preporuka politika i primjera dobre prakse;
 • pružanje podrške i prakse približavanja koje se odnose na mlade ljude iz skupina u nepovoljnom položaju;
 • osposobljavanje i ostale aktivnosti za jačanje kapaciteta organizacija/ustanova koje uključuju osobe koje rade
  s mladima i volontere;
 • integraciju dokazanih inovacija/dobrih praksi u lokalne, regionalne, nacionalne i europske sustave i njihovu ravno­
  pravnu uporabu;
 • rad s mladima na osnovnoj razini i dobrovoljne aktivnosti za ispitivanje usvojenog znanja; 
 • aktivnosti procjenjivanja 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja je 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Iznos sufinanciranja: 

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po projektu je 500.000 eura. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip2.56 MB