Konferencija za mlade - "Youth for Tomorrow’s Europe"

Search form

Konferencija za mlade - "Youth for Tomorrow’s Europe"

Kategorija: 
Trajanje: 
15.-16. svibnja 2017. godine
Mjesto: 
Dolmen Resort Hotel, Qawra, Malta
Cijena: 
Besplatno sudjelovanje
Ciljana skupina polaznika: 
Svi zainteresirani, prvenstveno mladi
Kratki opis: 
Naziv konferencije "Mladi za europsku sutrašnjost" obuhvaća i samu temu događaja, a to je prilika da se stanovništvo mlade dobi ponovo stavi na vrh dnevnog reda Europske komisije. U okviru rasprave analizirat će se povijesne, političke, gospodarske i kulturne perspektive Europe koje mogu poslužiti kao osnova za iskorištavanje entuzijazma mladih Europljana da se ponovo aktiviraju po pitanju europskih projekata. Mladi će sudjelovati u nekoliko radionica koje će se orijentirati na sektore vodstva, održivog razvoja, socijalnu uključivost, prava i odgovornosti te identiteta. Navedena konferencija predstavlja izvrsnu priliku za EU da pošalje snažnu poruku o održivosti i budućnosti europskih projekata.

Izvor: europa.eu