Natječaj

Search form

Kontinuirano usavršavanje

Referenca: 
EAC/S23/2013
Datum objave: 
19.12.2013.
Datum završetka natječaja: 
23.05.2014.
Status: 
Sektor: 
Budžet: 
7.500.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem olakšavanje stjecanja i poboljšanja vještina i znanja audiovizualnih stručnjaka i razvoj mreža, uključujući upotrebu digitalnih tehnologija kako bi se osigurala prilagodba tržišnom razvoju, ispitivanje novih pristupa razvoju publike i ispitivanje novih poslovnih modela. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Podnositelji zahtjeva moraju biti europski subjekti (privatna poduzeća, neprofitne organizacije, udruženja, humanitarne udruge, zaklade, općine / gradska vijeća itd.) koji organiziraju filmske festivale u državama koje sudjeluju u potprogramu MEDIA. Moraju biti osnovani u jednoj od država koje sudjeluju u potprogramu MEDIA i moraju biti u izravnom ili većinskom vlasništvu državljana tih država. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Promiču se aktivnosti osposobljavanja kojima se potiče multidisciplinarna suradnja u okviru audiovizualne industrije. Riječ je o aktivnostima koje stavljaju težište na razvoj mogućnosti audiovizualnih profesionalaca sa svrhom što boljega razumijevanja europske i međunarodne filmske dimenzije te njezine kvalitetne integracije u vlastiti rad, uz istovremeno unaprjeđivanje stručnih vještina i znanja iz sljedećih područja: 

  • Razvoj publike te općenito razvoj filmskoga projekta, marketing, distribucija i eksploatacija 
  • Financijski i komercijalni menadžment s posebnim naglaskom na pristupu financijama 
  • Razvoj i produkcija filmskih projekata 
  • Mogućnosti i izazovi digitalnoga doba 
Podnositelji zahtjeva prijavljuju se u jednoj od dviju sljedećih kategorija financiranih aktivnosti ovisno o razmjeru, potrebama, ciljevima i međunarodnoj / europskoj dimenziji: 

1. Europske aktivnosti, aktivnosti namijenjene stjecanju i poboljšanju vještina i znanja stručnjaka potrebnih uglavnom za djelovanje u Europi
2. Međunarodne aktivnosti: aktivnosti namijenjene stvaranju stručnosti, znanja i sposobnosti europskih stručnjaka za razmjenu znanja, umrežavanje i suradnju s neeuropskim stručnjacima kako bi se omogućio pristup međunarodnim mrežama stručnjaka 

Dodijeljena sredstva Unije ne smiju prelaziti: 

 
1. Europske aktivnosti: 60 % ukupnog prihvatljivog troška te aktivnosti
2. Međunarodne aktivnosti: 80 % ukupnog prihvatljivog troška te aktivnosti

Izvor: http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_2_en.htm

Dokumenti: 
AttachmentSize
guidelines_training_2014.docx153.98 KB
Dokumentacija.zip2.7 MB