Konvergencija

Search form

Kratki opis: 

Regije obuhvaćene ciljem konvergencija, ERDF usredotočuje svoju intervenciju na modernizaciju i diversifikaciju ekonomske strukture kao i čuvanje i stvaranje održivih radnih mjesta, djeluje u sljedećim područjima: 

 • Istraživanje i tehnološki razvoj (RTD)  
 • Inovacije i poduzetništvo 
 • Informacijsko društvo 
 • Okoliš 
 • Prevencija rizika 
 • Turizam 
 • Kultura 
 • Transport 
 • Energija 
 • Obrazovanje 
 • Zdravlje 
Cilj konvergencije je smanjivanje nejednake razvijenosti regija u Europi na način da se pomaže regijama čiji je bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku manji od 75 posto onoga u EU-u. Te bi regije tako sustigle one koje su više razvijene. 
Neke od europskih regija, formirane prije dva posljednja proširenja EU-a, sada su iznad praga od 75 posto jednostavno zato jer je prosječni BDP EU-a opao zbog pridruživanja novih članica. Tim je regijama još uvijek potrebna pomoć kohezijske politike, pa zato primaju „phasing out” potporu do 2013. godine. 

Broj regija na koje se ovaj cilj odnosi: 99 

Broj stanovnika na koje se ovaj cilj odnosi: 170 milijuna 

Ukupni iznos od 283,3 milijardi eura(81,5% posto ukupnog proračuna) 

Vrste projekata financiranih u sklopu tog cilja su: unapređenje osnovne infrastrukture, pomaganje poduzećima, pročišćavanje vode i gospodarenje otpadom, brze internetske veze, izobrazba, otvaranje radnih mjesta itd.