Koordinator kampanje

Search form

Organizacija: 
International Campaign for Tibet
Lokacija: 
Bruxelles, Belgija
Datum objave: 
03.12.2013.
Datum završetka: 
31.12.2013.
Kratki opis posla: 
Međunarodna kampanja za Tibet (ICT) radi na promicanju ljudskih prava i demokratskih sloboda ljudi u Tibetu. Tvrtka traži novog koordinatora kampanje sa sljedećim zadacima:

 • Koordinacija i provedba predizborne kampanje 
 • Pomoć i podrška u provedbi komunikacijske strategije kampanje
 • Ažuriranje medijskog popisa i baze podataka s kontaktima
 • Razvoj i izrada sadržaja uključujući vijesti, blogove, materijale za kampanje i priopćenja za javnost
 • Pružanje podrške administrativnim zadacima
Traženje vještine:

 • Sveučilišna diploma (po mogućnosti magisterij) iz područja komunikacija, političkih znanosti, ljudskih prava, međunarodnih odnosa
 • Dobro razumijevanje funkcioniranja institucija EU te EU politika u području ljudskih prava
 • Iskustvo u kampanjama za nevladine organizacije u području komunikacija
 • Iskustvo u radu u srodnim područjima
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru 
 • Timski duh i spremnost za rad u multikulturalnom timu
 • Izvrsne organizacijske vještine
 • Potpuna računalna pismenost
E-mail za prijavu: elena.gaita@savetibet.eu