Kultura i kreativnost: Europske regije i gradovi koji stvaraju razliku

Search form

Kultura i kreativnost: Europske regije i gradovi koji stvaraju razliku

Kategorija: 
Trajanje: 
29. siječnja 2014. godine
Mjesto: 
Bruxelles, Belgija
Ciljana skupina polaznika: 
Predstavnici kulturnog sektora
Kratki opis: 
Konferencija se organizira s ciljem boljeg upoznavanja mogućnosti financiranja sektora kulture u razdoblju od 2014. do 2020. godine. U tu svrhu će se okupiti različiti kreatori politika, stručnjaci, kreativni ljudi, umjetnici i predstavnici europskih udruga i međunarodnih organizacija kako bi raspravili o uspješnim projektima i primjerima prakse u kulturnom i kreativnom sektoru, te njihovom utjecaju na lokalni razvoj. Događaj će olakšati "kreativno umrežavanje" predstavnika projekata iz različitih kulturnih i kreativnih institucija, organizacija i mreža, a biti će riječi i o novom EU programu Kreativna Europa.