Član žalbenog vijeća

Search form

Organizacija: 
EPO - European Patent Office
Lokacija: 
Munchen, Njemačka
Datum objave: 
09.01.2014.
Datum završetka: 
07.02.2014.
Kratki opis posla: 

Organizacija zapošljava člana žalbenog vijeća sa sljedećim zadacima: 

  • Sudjelovanje u pismenim i usmenim proceduralnim fazama postupaka 
  • Izrada komunikacijskih prijedloga za stranke, priprema usmene rasprave, prikupljanje dokaza
  • Pomoć u odabiru novih članova i asistenata
Znanja i vještine:

  • Sveučilišna diploma iz područja prava
  • Iskustvo rada u struci 
  • Poželjna starost između 45 i 55 godina 
  • Izvrsno poznavanje jednog službenog jezika EPO-a (engleski, francuski, njemački) i sposobnost razumijevanja preostala dva