Natječaj

Search form

Leonardo da Vinci mreže

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
200.000,00 € godišnje
Kratak opis natječaja: 

Svrha Leonardo da Vinci mreža je jačanje veza između raznih „aktera“ uključenih u strukovno osposobljavanje, poboljšanje kvalitete, europske dimenzije i prepoznatljivosti aktivnosti ili pitanja od zajedničkog interesa u području strukovnoga obrazovanja i osposobljavanja.
Posebni ciljevi Leonardo da Vinci mreža su:
• okupljanje, sažimanje i nadograđivanje europske stručnosti i inovativnih pristupa
• poboljšanje analize i predviđanje zahtjeva za vještinama
• diseminacija ishoda mreža i rezultata projekata diljem EU u primjerenim krugovima.
Ciljevi Leonardo da Vinci mreža jesu:
• projekti u okviru ove aktivnosti trebaju poduprijeti suradnju aktera u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, poduzeća, gospodarskih sektora, socijalnih partnera i organizacija za osposobljavanje na bazi sektora
• utvrditi trendove i zahtjeve za vještinama u tom području i poboljšati očekivane koristi od programa strukovnog osposobljavanja
• objavljivanje rezultata rada kojega su provele takve međunarodne mreže pomoću primjerenih kanala radi promicanja većeg broja inovacija i međunarodne suradnje u strukovnom osposobljavanju.
Načela provedbe Leonardo da Vinci mreža jesu:
• provedba programa rada na određenu temu (ovo načelo podrazumijeva da se financijska potpora EU dodjeljuje za provedbu programa rada i pripadajućih aktivnosti, a ne radi postojanja mreža kao takvih)
• osigurati da aktivnosti mreže nisu ograničene samo na ugovorno razdoblje (od početka svaka mreža treba predvidjeti strategiju koja će omogućiti da se aktivnosti nastave nakon razdoblja financiranja EU)
• prijedlozi trebaju uključiti i odredbu, temeljem početnih rezultata, o širenju mreže, uz plan pronalaženja novih potencijalnih partnera.
Partnerstva trebaju uključivati više aktera tj. raznolike aktere koji su sposobni doprinijeti ciljevima prijedloga. Članovi mogu biti tijela lokalne vlasti, gospodarske komore, sindikalne organizacije poslodavaca i zaposlenika (socijalne partnere), poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, nevladine organizacije te istraživačke centre, centre za strukovno osposobljavanje, uključujući sveučilišta.
Uključenost donositelja političkih odluka, kao što su lokalna i regionalna tijela, osigurati će trajnost partnerstva.
Ova aktivnost nije namijenjena isključivo uspostavljanju novih mreža. Članovi postojećih mreža (u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja - VET) mogu željeti uspostaviti nove mreže radi rada u dopunskim područjima ili kako bi kombinaciju svojih stručnosti iskoristili u novim područjima.
Može se prijaviti: organizacija prijavitelj u ime konzorcija. Prijave se podnose Izvršnoj agenciji EK.
Najviša financijska potpora za sve partnere iz trećih zemalja zajedno je 25.000,00 EUR povrh gore navedenog iznosa. Najviša financijska potpora EU iznosi 75% od prihvatljivih troškova.