Natječaj

Search form

Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
01.02.2013.
Status: 
Kratak opis natječaja: 

Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost je priznavanje sposobnosti ustanove da provede iznimno kvalitetan projekt mobilnosti u okviru programa Leonardo da Vinci. Vidovi kvalitete obuhvaćaju sadržaj aktivnosti mobilnosti (politiku, strategiju, radni program), kao i operativnu i financijsku sposobnost ustanove. Leonardo da Vinci potvrdu za mobilnost dodjeljuju nacionalne agencije temeljem prijave koja je povezana s prijavom za projekt mobilnost ili je u privitku prijave u okviru istoga natječaja/roka. Daje se na razdoblje od 4 godine (najduže do kraja Programa za cjeloživotno učenje 2013.). Omogućit će pojednostavljenu prijavu za potporu prilikom narednih natječaja. U prijavi za potvrdu od ustanove se traži da opiše svoja prethodna iskustva i postignuća vezana za mobilnost u okviru programa Leonardo da Vinci. Također će se prikazati zastupljenost međunarodne mobilnosti u politici organizacije, te je li osigurano kvalitetno upravljanje. Opisat će se i daljnje razvijanje projekta.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost dodijelit će se ograničenom broju ustanova kako bi se osigurala otvorenost Programa za potencijalne nove prijavitelje. Može obuhvatiti nekoliko ciljnih skupina (početno strukovno osposobljavanje - IVT, osobe na tržištu rada – PLM i/ili stručnjake za strukovno obrazovanje i osposobljavanje – VETPRO), ukoliko postoje prijave za navedene grupe. Međutim, potvrda je vezana uz projekt i ne može se automatski proširiti na ostale odjele ili grane, osim ako je to već izričito predviđeno prilikom prijave. Nacionalna će agencija za ovu aktivnost rezervirati dio raspoloživog proračuna. Potvrda nije automatsko jamstvo financiranja.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost može se povući u slučaju nezadovoljavanja uvjeta kvalitete navedenih u prijavi ili u slučaju kršenja financijskih i operativnih pravila programa Leonardo da Vinci.
Mogu se prijaviti: korisnici uspješno završenih projekata mobilnosti u okviru programa Leonardo da Vinci.