Natječaj

Search form

LIFE (Tradicionalni projekti) - "Klimatske aktivnosti"

Datum objave: 
13.06.2014.
Datum završetka natječaja: 
24.10.2014.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
165.383.803,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je objavljen u sklopu programa LIFE, odnosno njegovog potprograma "Klimatske aktivnosti". Projekti koji će biti financirani sredstvima programa moraju podržavati provedbu klimatske politike Europske unije i pripremiti je za klimatske izazove u sljedećim godinama i desetljećima. 

Prioritetna područja: 

 • Ublažavanje klimatskih promjena
 • Prilagodba klimatskim promjenama
 • Upravljanje klimom i informiranje 
Opći cilj natječaja:

 • Doprinijeti pomaku ka resursno učinkovitoj, s niskim udjelom ugljika te klimatski otpornoj ekonomiji
 • Unaprijediti razvoj, primjenu te provedbu zakona i politika Europske unije na području klime
 • Djelovati kao katalizator te promicati integraciju te poboljšanje vidljivosti klimatskih ciljeva Europske unije unutar europskih politika te u privatnim i javnim projektima
 • Podržati bolje upravljanje klimom na svim razinama, uključujući veću uključenost civilnog sektora, nevladinih organizacija te lokalnih dionika 
Specifični cilj priroritetnog područja „Ublažavanje klimatskih promjena“:

 • Doprinijeti provedbi i razvoju zakona i politika Europske unije za ublažavanje klimatskih promjena, uključujući poboljšanje vidljivosti projekata u raznim područjima, osobito na području razvoja, testiranja te demonstriracije politika, primjera dobre prakse te rješenja za ublažavanje klimatskih promjena
 • Unaprijediti bazu znanja za razvoj, vrednovanje, praćenje, evaluaciju te provedbu učinkovitih aktivnosti za ublažavanje klimatskih promjena te za poboljšanje kapaciteta za primjenu stečenih znanja u praksi
 • Olakšati razvoj i primjenu integriranih pristupa, strategija i operativnih planova za ublažavanje klimatskih promjena na lokalnoj, regionalnoj te nacionalnoj razini
 • Doprinijeti razvoju i prikazivanju inovativnih tehnologija za ublažavanje klimatskih promjena, sustava, metoda te instrumenata koji su pogodni za transfer tehnologije 
Prihvatljive vrste projekata unutar ovog prioritetnog područja: projekti najbolje prakse, demonstracijski i pilot projekti. 

Specifični cilj prioritetnog područja „Prilagodba klimatskim promjenama“:

 • Doprinijeti razvoju i provedbi politike Europske unije za prilagodbu klimatskim promjenama, osobito za razvoj, testiranje te demonstriranje politika ili pristupa upravljanja, primjera dobre prakse te rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama
 • Unaprijediti bazu znanja za razvoj, vrednovanje, praćenje, evaluaciju te provedbu aktivnosti učinkovite prilagodbe klimatskim promjenama kako bi se poboljšao kapacitet za upotrebu znanja u praksi
 • Olakšati razvoj i primjenu i integriranih pristupa, kao što su strategije i operativni planovi na području prilagodbe klimatskim promjenama na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • Doprinijeti razvoju i prikazivanju inovativnih tehnologija za prilagodbu klimatskim promjenama, sustava, metoda te instrumenata koji su pogodni za transfer tehnologije 
Prihvatljive vrste projekata unutar ovog prioritetnog područja: projekti najbolje prakse, demonstracijski i pilot projekti. 

Specifični cilj prioritetnog područja „Upravljanje klimom te informiranje“:

 • Promicati povećanje svijesti o klimatskim pitanjima, uključujući stvaranje podrške klimatskim politikama Europske unije od strane javnosti i dionika te promicati znanje o održivom razvoju
 • Podržati komunikaciju, upravljanje te širenje informacija na području klime te olakšati dijeljenje znanja o uspješnim rješenjima i primjerima dobre prakse uključujući razvoj platforme za suradnju i trening među dionicima
 • Promovirati te doprinijeti učinkovitijoj provedbi zakona Europske unije o klimi, osobito promičući razvoj i širenje projekata dobre prakse i pristupa politika
 • Promovirati bolje upravljanje klimom širenjem uključivanja dionika, uključujući nevladine organizacije, u konzulatacijama te prilikom provedbe klimatskih politika 
Prihvatljive vrste projekata unutar ovog prioritetnog područja: projekti informiranja i širenja svijesti o izazovima na području zaštite okoliša. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Projektni prijedlozi mogu biti podneseni od strane sljedećih subjekata: 

 • Tijela javne vlasti (javne vlasti središnje, regionalne ili lokalne strukture)
 • Privatne profitne organizacije
 • Privatne neprofitne organizacije (uključujući nevladine organizacije) 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja projekata je 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip2.52 MB