Natječaj

Search form

LIFE (Tradicionalni projekti) - "Okoliš i učinkovitost resursa"

Datum objave: 
13.06.2014.
Datum završetka natječaja: 
24.10.2014.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
165.383.803,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je dio programa LIFE, odnosno njegovog potprograma "Okoliš", a predstavlja prioritetno područje "Okoliš i učinkovitost resursa". Cilj projekata iz ovog područja je doprinos provedbi, ažuriranju i razvoju politika zaštite Europske unije i zakonodavstvu, uključujući integraciju okoliša u druge politike, čime se doprinosi održivom razvoju. 
Projekti financirani ovim sredstvima moraju imati „europsku dodanu vrijednost“ te biti komplementarni s aktivnostima koje se mogu financirati iz drugih EU fondova tokom razdoblja 2014-2020. 

Specifični ciljevi: 

 • Razvoj, testiranje i demonstracija politika ili pristupa upravljanja, primjera najbolje prakse i rješenja za izazove zaštite okoliša, te podrška politikama i zakonima vezanima uz učinkovitosti resursa uključujući plan za resursno učinkovitu Europu
 • Unaprijeđenje baze znanja za razvoj, provedbu, vrednovanje, praćenje i evaluaciju politika i zakona Europske unije na području zaštite okoliša te za procjenu i nadzor čimbenika, pritisaka i odgovora koji utječu na okoliš unutar i van Europske unije. 
Prioritetne aktivnosti: 

1. Za tematsko područje vode: 

 • Integrirani pristup za provedbu EU Direktive o vodama
 • Primjena EU Direktive o poplavama
 • Primjena EU Direktive o marinama
 • Aktivnosti za osiguranje učinkovitog korištenja vodnih resursa, upravljanje vodama i osiguranje visoke kvalitete voda  
2. Za tematsko područje otpada:

 • Implementacija i razvoj zakonodavstva Unije vezanom za otpad
 • Učinkovitost resursa i životni ciklus proizvoda 
3. Za tematsko područje učinkovitost resursa: 

 • Industrijska simbioza i prijenos znanja te razvoj novih modela za pomak prema zelenom gospodarstvu
 • Nadzor šuma i informacijskih sustava 
Prihvatljivi prijavitelji: 

Projektni prijedlozi mogu biti podneseni od strane sljedećih subjekata: 

 • Tijela javne vlasti (javne vlasti središnje, regionalne ili lokalne strukture)
 • Privatne profitne organizacije
 • Privatne neprofitne organizacije (uključujući nevladine organizacije) 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja projekata iznosi 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip1.46 MB