Natječaj

Search form

LIFE (Tradicionalni projekti) - "Priroda i bioraznolikost"

Datum objave: 
13.06.2014.
Datum završetka natječaja: 
24.10.2014.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
165.383.803,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je dio programa LIFE, odnosno njegovog potprograma "Okoliš", a predstavlja prioritetno područje "Priroda i bioraznolikost". Projekti koji su prihvatljivi u sklopu ovog dijela natječaja odnose se na projekte najbolje prakse, demonstracijske projekte i pilot projekte. 
Cilj natječaja je doprinos razvoju i provedbi zakona i politika na području prirode i bioraznolikosti u EU. Projekti financirani ovim sredstvima moraju imati „europsku dodanu vrijednost“ te biti komplementarni s aktivnostima koje se mogu financirati iz drugih EU fondova tokom razdoblja 2014-2020. 

Specifični ciljevi:

  • Doprinijeti razvoju i provedbi zakona i politika u EU na području prirode i biološke raznolikosti
  • Daljnji razvitak, provedba te upravljanje mrežom „Natura 2000“
  • Poboljšati bazu znanja za razvoj, provedbu, vrednovanje, praćenje i evaluaciju zakona i politika na području „prirode i bioraznolikosti“ te za prikupljanje i praćenje čimbenika, pritisaka i odgovora koji utječu na prirodu i bioraznolikost. 
Prioritetne aktivnosti: 

1. Aktivnosti koje se odnose na implementaciju direktive o pticama i staništima:

  • Aktivnosti usmjerene na poboljšanje statusa zaštite staništa i vrsta, uključujući morska staništa i vrste te ptice
  • Aktivnosti biogeografskih seminara u sklopu mreže Natura 2000
  • Integrirani pristup za implementaciju prioritetnih projektnih okvira 
2. Aktivnosti koje se odnose na provedbu Strategije bioraznolikosti Unije do 2020. godine 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Projektni prijedlozi mogu biti podneseni od strane sljedećih subjekata: 

  • Tijela javne vlasti (javne vlasti središnje, regionalne ili lokalne strukture)
  • Privatne profitne organizacije
  • Privatne neprofitne organizacije (uključujući nevladine organizacije) 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja projekata je 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, osim za projekte koje se odnose na zaštitu prirodnih vrsta i staništa za koje je ta stopa 75%. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip1.56 MB